998

Każdy kto zauważy pożar obowiązany jest zobowiązany zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki bezzwłocznie zaalarmować:

- wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i narażone na jego skutki,
- najbliższą Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej

TELEFON ALARMOWY
STRAŻ POŻARNA
998

Zgłaszając pożar należy dokładnie podać następujące informacje:

   - nazwę obiektu,
   - adres obiektu,
   - gdzie się pali - nazwę części obiektu, pomieszczenia lub strefę objętą pożarem,
   - co się pali - określić rodzaj palącego się materiału,
   - czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego - określić przybliżoną liczbę osób, która powinna być
     ewakuowana,
   - podać swoje imię i nazwisko, funkcję oraz numer telefonu, z którego alarmowana jest straż 
     pożarna.

 

Jednocześnie należy zaalarmować przy użyciu wszelkich dostępnych środków osoby znajdujące się w pomieszczeniu objętym lub zagrożonym pożarem oraz Policję - tel. 997.

Należy zachować spokój i nie dopuścić do paniki. Osoby, które nie biorą udziału w alarmowaniu powinny niezwłocznie przystąpić do likwidacji pożaru posługując się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice) i środkami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać:

  1. w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,
  2. należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
  3. usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, cenne urządzenia, maszyny i dokumenty,
  4. nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien pomieszczeń, w których powstał pożar ponieważ świeży dopływ powietrza spowoduje rozwój pożaru,
  5. szybkie i sprawne oraz prawidłowe uruchomienie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku, tzn. w najmniejszej fazie rozwoju.

 

Ponadto kierujący akcją powinien wydać wszelkie polecenia do walki z pożarem, w tym między innymi:

  1. wyznaczenia osób, w celu szybkiego wprowadzenia na miejsce pożaru przybyłych jednostek Straży Pożarnych,
  2. zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia,
  3. uruchomienia wszelkich dostępnych środków i urządzeń niezbędnych przy prowadzeniu akcji ratowniczej.
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
ospwaplewowielkie@wp.pl
 
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe Próbki
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (12 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=